Lucka 16: MS Dos

I början av 90-talet var persondatorn en relativt ny företeelse. På gymnasiet hade vi 40 minuters datakunskap varannan vecka. Men eftersom jag gick humanistisklinje var närvaron frivillig, av religiösa skäl skulle man kunna säga. Vi skulle inte behöva känna oss tvungna att ägna oss åt något tekniskt. På den här tiden hade man ännu inte insett vilken oerhörd nytta en humanist kan ha av en dator. 

Det verkade inte heller som man insett vilken nytta man hade av datorer över huvud taget för det jag lärde mig de lektioner jag faktiskt var närvarande var mest förunderliga och märkliga ting. Jag lärde mig att logga in. Det tog en hel lektion. Jag lärde mig att skjuta på ubåtar och jag lärde mig att gå in i ett program som kunde spela alla nationalsånger som finns. Inget av detta har jag haft nytta av senare i livet.

Nu var jag ju inte där så ofta, jag var en mycket teknikfientlig och insiktslös humanist. 

Kommentarer

Populära inlägg