måndag, februari 20, 2017

tecknet vid tinningen

det är en kall morgon vid busshållplatsen
vi döljer oss i dunjackorna och mörkret
medan vi blundar bort varandra
där är du med din kod
det osynliga tecknet vid tinningen
som rymmer hela din hemlighet
där sitter den
all kunskap
om allt du varit och allt du ska bli
allt du är
allt finns redan nedlagt i dig
allt är redan där
men du vet bara att det är en kall morgon
vid busshållplatsen
och du vet inte
att döden är en blomknopp bakom hjärtat
väntande
och när den slår doftar den
som skogen efter regn